Χαιρετισμός προέδρου

Αγαπητοί φίλοι,

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Φλώρινας ιδρύθηκε το 1914 με βάση τον Νόμο 147/1914, η ισχύς του οποίου άρχιζε στις 1 Μαΐου 1914 και με βασιλικό διάταγμα, καθορίστηκε η λειτουργία του Πρωτοδικείου Φλώρινας. Παράλληλα με την διάταξη του άρθρου 31 του ιδίου νόμου ορίσθηκε ότι όλες οι διατάξεις του Νόμου Γ λΟΓ’ της 31 Δεκεμβρίου 1911 περί Δικηγόρων, ισχύουν και για τους Δικηγόρους των νέων επαρχιών. Σε εκτέλεση της διατάξεως αυτής εκδόθηκε το Β.Δ. της 18/ 23 Μαΐου 1914 «“περί ορισμού ημέρας προς συγκρότηση των Δικηγορικών Συλλόγων εις τας Νέας Χώρας»”.

Στην υπεραιωνόβια διαδρομή του ο Σύλλογος αποτέλεσε και αποτελεί βασικό κύτταρο της κοινωνικής, πολιτικής, πνευματικής και οικονομικής ζωής του Νομού Φλώρινας και των κατοίκων του. Με το κύρος και την επιστημονική κατάρτιση των μελών του παρεμβαίνει, όπως έχει και θεσμική υποχρέωση, όχι μόνο στα ζητήματα άσκησης του λειτουργήματος των μελών του αλλά και σε κάθε πρόβλημα που απασχολεί την κοινωνία μας.

Ξεφυλλίζοντας το μητρώο των μελών, συναντούμε παλαιούς υπουργούς, βουλευτές, νομάρχες και δημάρχους με σημαντική κοινωνική και πατριωτική προσφορά. Εντοπίζουμε την πρώτη γυναίκα Δικηγόρο Φλώρινας, ήδη από το 1946. Παρελαύνουν νοητά μπροστά μας, θύματα της ναζιστικής θηριωδίας, αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης, λογοτέχνες, δημοσιογράφοι και συγγραφείς.

Παρόλο που μία πορεία 104 ετών δεν θα μπορούσε να είναι ανέφελη, ο Δικηγορικός Σύλλογος Φλώρινας πολλές φορές ύψωσε με παρρησία το ανάστημά του. Έχει κατακτήσει ιδιαίτερη θέση στον νομικό κόσμο της Χώρας, πρωτοστατώντας στους αγώνες του Δικηγορικού Σώματος. Στάθηκε υπερασπιστής κοινωνικών και ανθρώπινων δικαιωμάτων, εξέφρασε ενεργά την αλληλεγγύη και συμπαράστασή του προς όποιον βρέθηκε σε ανάγκη χωρίς διακρίσεις. Απευθύνθηκε στους πολίτες της Φλώρινας και πήρε θέση πλάι τους για τα μεγάλα ζητήματα που τους απασχολούν.

Έχοντας ήδη διαβεί το κατώφλι του δευτέρου αιώνα της ζωής του, ο Δικηγορικός Σύλλογος  Φλώρινας εγγυάται, με την ανθρώπινη ποιότητα και την άρτια επιστημονική κατάρτιση των μελών του, την εξασφάλιση σε κάθε πολίτη της ουσιαστικής και αποτελεσματικής πρόσβασης στην Δικαιοσύνη και της με σεβασμό διεκπεραίωσης των υποθέσεών του από κάθε Αρχή. Παράλληλα, ενδυναμώνει και εμβαθύνει τους δεσμούς αλληλοσεβασμού και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του. Παρεμβαίνει γόνιμα και αγωνιστικά σε κάθε ζήτημα της κοινωνικής και οικονομικής ζωής του τόπου εισφέροντας την Θέση του απαλλαγμένη από σκοπιμότητες. Αισθανόμενος, μάλιστα, το βάρος της ευθύνης και της αποστολής του, στέκεται πολύτιμος αρωγός στον αδύναμο και τον κοινωνικά ασθενέστερο.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Φλώρινας, σε καιρούς αντίξοους, θα συνεχίσει τον καθημερινό αγώνα των μελών του ως παραγόντων απονομής της Δικαιοσύνης, ως ακάματων υπερασπιστών των ατομικών, κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων των συνανθρώπων μας αλλά και ως εγγυητών του κράτους δικαίου που πρέπει να απολαμβάνουν όλοι σε καθεστώς ουσιαστικής ισοτιμίας.

Νικά δ’ ο μείων τον μέγαν δίκαι’ έχων (Ευριπίδης – Ικέτιδες)


Ο πρόεδρος του Δ.Σ Φλώρινας
Βασίλειος Καραντζίδης