Υπολογισμός Τέλους ΑπογράφουΤέλος απογράφου ():

Υπέρ Ο.Γ.Α. (20%):

Σύνολο: