Υποθηκοφυλακεία

Υποθηκοφυλακείο Φλώρινας – Κτηματολογικό Γραφείο Φλώρινας
Τηλέφωνο: 2385025401
Φαξ: 2385025401


Ειδικό άμισθο Υποθηκοφυλακείο Αμυνταίου
Τηλέφωνο: 2386023766
Φαξ: 2386020106