Πρωτοδικείο Φλώρινας

protflor@otenet.gr

Πρόεδρος Πρωτοδικών Φλώρινας
Τηλέφωνο: 2385022656

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Γραμματείας
Τηλέφωνο: 2385022287
Φαξ: 2385026546

Γραφείο Ανακριτή
Τηλέφωνο: 2385022533

Δικαστές – Πρωτοδίκες 
Τηλέφωνο: 2385022185

Γραφείο Προϊσταμένου Πολιτικού Τμήματος
Τηλέφωνο: 2385028818 – 2385022287

Γραφείο Προϊσταμένης Ποινικού Τμήματος
Τηλέφωνο: 2385045060

Γραφείο Πιστοποιητικών – Ασφαλιστικών
Τηλέφωνο: 2385028616

Γραφείο Επιμελητή
Τηλέφωνο: 2385024388

Επιμελήτρια Ανήλικων
Τηλέφωνο: 2385029107