Εισαγγελία Πρωτοδικών Φλώρινας

Εισαγγελέας
Τηλέφωνο: 2385022316

Αντεισαγγελέας
Τηλέφωνο: 2385022833

Προϊσταμένη Διεύθυνσης Γραμματείας
Τηλέφωνο: 2385022283

Ποινικό Μητρώο
Τηλέφωνο: 2385029220
Φαξ: 2385029220

Γραφείο Μηνύσεων – Κλήσεις – Εκτέλεση Ποινών
Τηλέφωνο: 2385029243