Ειρηνοδικείο Φλώρινας

Ειρηνοδίκες Φλώρινας – Αμυνταίου
Τηλέφωνο: 2385046915 – 2386022828
[email protected]

Προϊσταμένη Διεύθυνσης Γραμματείας
Τηλέφωνο: 2385022413

Γραμματεία Ειρηνοδικείου Φλώρινας
Τηλέφωνο: 2385046916
Φαξ: 2385046916
[email protected]

Γραμματεία Αμυνταίου
Τηλέφωνο: 2386022230
Φαξ: 2386022817