Διοικητικό Συμβούλιο

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του δικηγορικού συλλόγου Φλώρινας

Πρόεδρος: Καραντζίδης Σ. Βασίλειος
Αντιπρόεδρος: Τσότσκος Μ. Αριστείδης
Ταμίας: Μαρκόπουλος Χ. Αναστάσιος
Γενική Γραμματέας: Ρίζου Κ. Φανή
Μέλος: Μαυρίδης Μ. Κυριάκος